กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต

นอกเหนือจากการคัดสรรวัตถุดิบให้ตรงตามมาตรฐานที่วางไว้แล้ว  กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่ง  ซึ่งเราใส่ใจแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กน้อย
เริ่มจากการทำแบบ ( Pattern ) ที่ใส่ใจถึงนักเรียนผู้สวมใส่  ให้ดูดี ได้สัดส่วน สวมใส่สบาย  จากนั้นจึงผ่านกระบวนการตัดเย็บ ชึ่งทุกขั้นตอนล้วนใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ชิ้นงานตรงตามมาตรฐานทุกชึ้น
หลังจากผ่านกระบวนการตัดเย็บแล้ว เรามีการตรวจสอบชุดนักเรียนทุกตัวที่สำเร็จแล้ว  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้เครื่องแบบนักเรียนคุณภาพเหนือชั้นในสัญลักษณ์  “  น้อมจิตต์  ”
จนกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย  การรีดด้วยเครื่อง DRY  STREAM   เพื่อให้จีบอยู่ทรง  ติดฉลาก และ บรรจุภัณฑ์ เพื่อรอส่งมอบต่อไป

No comments